Jeg er Heidi, familiefotograf bosatt i Trondheim, og mor til to tenåringer. I 2015 begynte jeg å dokumentere familier og fant raskt ut at dette var en perfekt måte å kombinere flere ting jeg elsker: møte mennesker, observere meningsfylte relasjoner/situasjoner samt å utrykke meg kunstnerisk. Siden da har jeg fotografert flere 10-talls familier hovedsaklig i Trondheimsområdet. Å dokumentere en familie er en form for en skattejakt hvor jeg samler og tar vare på små bruddstykker fra livets gang. Det er blitt sagt at: "Art is making order out of chaos" - og det er kort sagt mitt utgangspunkt når jeg fotograferer en familie.

Jeg er opptatt av de små øyeblikkene som livene våre er satt sammen av. I dag er det mye fokus på ytre ting: prestasjoner, materielle ting, utseende og status. Jeg interesserer meg mer for hvordan vi mennesker lever sammen, hvordan vi sosialiseres og hvordan det er å vokse opp i dagens samfunn. Jeg ønsker å fortelle om den fantastiske jobben som gjøres av foreldre og alt det vi kan lære av barn. Dette er noen av grunnene til at jeg opplever det som svært meningsfylt å dokumentere barnefamilier.

Jeg elsker å lære nye ting! Jeg har en master i musikk, er sivilingeniør, og har studert kunstfoto på Fotofagskolen i Trondheim. Jeg har dirigert storband og instruert på musikkskoler. De siste 12 årene har jeg jobbet i rådgivende ingeniørfirma innen brannsikkerhet og miljø.

Jeg beveges lett av kunst og musikk. Jeg har spilt i storband i mange år og er fortsatt aktivt utøvende på saksofon. Jeg finner meg best til rette innen improvisert musikk. Jeg opplever at prosessen rundt det å improvisere har mye til felles med det å dokumentere familier.

Jeg liker å jobbe med hendene. Jeg har tatt kurs i vindusrestaurering og har restaurert de 100 år gamle vinduene i vinterhagen i huset der jeg bor. I 2015 deltok jeg på workshop i cob og lærte om kunsten å bygge hus i leire.

Jeg føler meg veldig hjemme i Nord-Norge. Min familie er fra området rundt Saltstraumen og jeg har gode minner fra sommerferier med midnattssol og farfars lille stue omkranset av høye fjell og sjø. Jeg må nordover – ihvertfall annethvert år!